Polityka Prywatności


W FENEO Bartłomiej Tworek; ul. Silniczna 15/ LU2, 25-515 Kielce; (właściciel marki Realty Bridge) – dalej FENEO – wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą maila biuro.FENEO.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

FENEO przetwarza dane osobowe w celu  przedstawienia ofert sprzedaży  nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów doradztwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy doradztwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy doradztwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy doradztwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto FENEO przetwarza dane osobowe   w celach marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa  przez okres trwania tej umowy).

FENEO przetwarza dane osobowe w celu promocji oraz polecania doradztwa finansowego w sprzedaży produktów hipotecznych banków (np. oferowanie klientom  finansowania zakupu nieruchomości, w szczególności oferowanie usługi kredytowania w ramach  wykonania Umowy Doradztwa) oraz produktów ubezpieczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Dane przetwarzane są przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem  umowy  kredytowej (ubezpieczeniowej) wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przez okres dochodzenia wynikających z niej roszczeń lub przez okres wykonywania usługi doradztwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego i przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem tych usług zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy. Ponadto w celach marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są do czasu cofnięcia zgody).

FENEO przetwarza  dane osobowe w celu wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane są przechowywane przez okres równy okresowi wykonywania umowy doradztwa oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych  mogą być:

a.    pracownicy  FENEO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie FENEO;

b.  partnerzy biznesowi FENEO, w tym: polskie podmioty działające na zlecenie FENEO w zakresie obsługi klientów, zagraniczne biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, Polskie i Zagraniczne firmy deweloperskie
c.  podmioty, którym FENEO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie doradztwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego;
d.    dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez FENEO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.Klienci FENEO mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci FENEO mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu ich danych FENEO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Pragniemy zapewnić, że FENEO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

W razie pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności, Polityki Cookies czy innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z naszym zespołem dedykowanym ochronie danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: biuro@FENEO.pl. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.